HOTLINE:: 033 625 3005/ 0976 524 316
ADEL iDLK Cartoon khoá cửa vân tay hình con hổ

ADEL iDLK Cartoon khoá cửa vân tay hình con hổ

Giá : Liên hệ

 1. Khóa vân tay hot hình hình con ho
2. Ph ơng thc m khóa: Bang vân tay, mat mã
và chìa khóa
3. Dung l ng: 120 vân tay và 01 password
4. S dng 4 viên pin AA 1.5V
5. Tuoi th pin: khong 1 nam trong diêu kien
m ca bình th ng
Thương hiệu Nội thất xuân hòa