HOTLINE:: 033 625 3005/ 0976 524 316
FR1200 đầu đọc phụ máy chấm công vân tay

FR1200 đầu đọc phụ máy chấm công vân tay

Giá : Liên hệ

- Dâu d c ph kêt hp vi thiêt b kiem soát ra vào
F702S, F702S/ID de kiem soát vào và ra.
- D    t tiêu chuan IP65, phù hp vi lap ngoài tri
Thương hiệu Công nghệ Mỹ