HOTLINE: 0163 625 3005/ 091 330 8510 / 0976 524 316
GS2K2 giá sách sắt hòa phát đựng hồ sơ,tài liệu

GS2K2 giá sách sắt hòa phát đựng hồ sơ,tài liệu

Giá 2.900.000₫

Kích thước W2030 x D457 x H2000mm
Mô tả Giá thép đa năng  2 khoang co 5 tầng (kể cả đợt đáy) ,hồi giá hở, các đợt cố định, sử dụng 2 mặt.
Mỗi đợt chịu tải được 30kg
Thương hiệu Nội thất hòa phát