HOTLINE: 0163 625 3005/ 091 330 8510 / 0976 524 316
GS5K1 giá sách,giá thư viện sắt nội thất hòa phát

GS5K1 giá sách,giá thư viện sắt nội thất hòa phát

Giá 2.200.000₫

Kích thước 1045 x450 x2000 mm kt mới 1025x450x2070
Mô tả Giá thư viện sử dụng 2 mặt, có 5 tầng (Kể cả đợt đáy). Hồi giá kín, đợt di động, có thanh chắn giữa.
Kích thước : Rộng 1045 x Sâu 450 x Cao 2000 mm
Thương hiệu Nội thất hòa phát