HOTLINE: 0163 625 3005/ 091 330 8510 / 0976 524 316
GS6 giá sách sắt nội thất hòa phát

GS6 giá sách sắt nội thất hòa phát

Giá 1.680.000₫

Kích thước 915x316x1830mm
Mô tả 
Giá để tài liệu có 4 khoang, 
sử dụng khung thép sơn 
tĩnh điện. Giá có 3 đợt di 
động nhằm tăng tính tiện 
ích khi sử dụng.

Thương hiệu Nội thất hòa phát