HOTLINE:: 033 625 3005/ 0976 524 316
NH-306S máy đếm tiền balion

NH-306S máy đếm tiền balion

Giá : Liên hệ

 - Máy đếm tiền kiểu đứng. - Tự động đếm, kiểm tra tiền giả, tiền siêu giả polyme. - Tự động nhận biết tiền lẫn loại. - Hiển thị hai mặt số, có mặt số kéo dài. - Ấn định số đếm, đếm cộng dồn, hút bụi. - Tự động kiểm tra tình trạng máy - Nâng cấp phần mềm qua máy tính.
Thương hiệu Máy đếm tiền Balion