HOTLINE:: 033 625 3005/ 0976 524 316
NH-314S máy đếm tiền balion

NH-314S máy đếm tiền balion

Giá : Liên hệ

 Máy đếm tiền kiểu đứng - Tự động đếm, kiểm tra tiền giả, tiền siêu giả Polyme, tự động nhận biết tiền lẫn loại - Hiển thị 2 mặt số, có mặt số kéo dài - Đếm ấn định số, đếm cộng dồn, hút bụi. - Tự động kiểm tra tình trạng máy - Nâng cấp máy qua máy tính
Thương hiệu Máy đếm tiền Balion