ZKSoftware F18 máy chấm công,kiểm soát ra vào vân tay

| Viết nhận xét của bạn
Liên hệ
(Đang cập nhật ...)

- Thiêt b     châm công và kiem soát ra vào bang vân
tay, th, mat mã
- Ph!"ng th#c nhan d%ng: vân tay, th, mat mã
- Dung l!*ng s+ d,ng: 1500 vân tay/5.000 th
- Bo nh4 giao d    ch : 30.000 lân
- Ngôn ng8: Tiêng Anh, Tiêng Viet
- 1 ng!<i có the dang ký tôi da 10 vân tay
- Ph!"ng th#c kêt nôi: RS232/485, TCP/IP.
- Lây d8 lieu qua cong USB
- Phân mêm châm công chính hãng bang Tiêng Viet
- Kích th!4c: 76(R) x 180(C) x 44(S)mm
- Phân mêm châm công và kiem soát ra vào chính
hãng bang Tiêng Viet
Thương hiệu Công nghệ Mỹ

Tags chưa được cập nhật
Zalo CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HƯU HẠN THƯƠNG MẠI SƠN HUY 02439438352
popup

Số lượng:

Tổng tiền: